Gravminner

Mange slektsgranskere bruker sommeren til å besøke kirkegårder og gravlunder for å finne flere opplysninger om sine forfedre. Ofte finner du gravsteder der familiene ligger samla. Men det kan være en god ide å sjekke fakta i saken. Vi har selv opplevd at det vi trodde var mor, far og barn på en gravstein, viste seg å være søster og bror som var gravlagt sammen med sin niese. Utfordringen kan være å finne gravminnene.

Slekt og datas gravminner
En mye brukt database har vært medlemsorganisasjonen Slekt og Datas Gravminner. De publiserte for noen dager siden denne databasen på sine «nye» hjemmesider. Gravminner har inntil nå ligget på de gamle sidene, åpen for alle. Tidligere fikk du opp et generelt søk for hele landet så snart du gikk inn på hjemmesida for Gravminner. Denne funksjonen er nå i praksis lagt bak en betalingsmur, da du nå må være medlem av organisasjonen for å få tilgang til generelt søk. Du kan fortsatt bruke detaljert søk, men dette krever at du har nøyaktig kjennskap til hvor vedkommende var gravlagt – du må velge Fylke, Kommune og Gravplass for hvert enkelt søk. For den gamle gravminnerbasen fantes også et javabasert for medlemmer som kunne brukes for mer detaljerte søk og sortering av databasen. Spesifikke søk ser ut til å skulle erstatte dette programmet.

Andre alternativer
Finnes det andre muligheter for å finne gravminner? I Oslo har de for eksempel en egen søkemotor på Gravferdsetaten sin hjemmeside, og det kan være flere gravplasser som har samme løsning på sine sider andre steder i Norge. Den amerikanske hjemmesida Find A Grave har også mange norske gravminner. Under Cemetery Location må du fylle inn «Norway» for å få opp de norske treffene – vi fikk 176 316 treff der fra Norge. Det samme er tilfelle på sida til Billion Graves, der du også får selve hjemmesida opp på norsk. Under menyen Slektsforsker og Personsøk kan du gjøre mer detaljerte søk. Et søk på kun «Norway» som land ga 51 167 treff. Til sammenligning hevder Slekt og Data at det er 2,9 millioner graver i deres database. Hjemmesiden kirken.no har oversikt over kirker og tilknyttede gravplasser. Her kan du finne lenker til hjemmesider med søkbare gravminner.

Det finnes altså noen veier rundt bruk av Slekt og Datas Gravminner dersom du ikke ønsker å betale for denne tjenesten.

Foto: Gravplater i jern ved Biri kirke. Alle rettigheter Liv Marit Haakenstad.

Stikkord: