Om oss

Liv Marit Haakenstad
Liv Marit Haakenstad

Liv Marit Haakenstad, AG®

Liv Marit Haakenstad begynte med slektsgransking i 12-årsalderen. Haakenstad er utdannet lektor, med en master i faglitterær skriving. Til daglig jobber hun som slektsforsker og forfatter, og eier og driver firmaet Genit AS. Hun har de siste årene også jobbet mye for advokater og bobestyrere med å finne arvinger.

Haakenstad er også en velkjent foredragsholder, og kan i tillegg til veiledning og slektsforsking, tilby foredrag og kurs. Hun er også akkreditert slektsforsker hos The International Commission for the Accreditation of Profesional Genealogists (AG®).

KORT CV

Master:

 • Master i faglitterær skriving, 120 stp., Universitetet i Sørøst-Norge, 2020.

Haakenstad har fra før en cand.mag. fra Høgskolen i Hedmark med fagene:

 • Lærer med musikk grunnfag, 60 vkt., Hamar Lærerhøgskole 1990-1993
 • Naturfag (biologi), 10 vkt., Hamar Lærerhøgskole våren 1995
 • Gotisk skrift med kilde og arkivkunnskap, 2,5 vkt., NTNU høsten 2002
 • Vikinger, kristning og rikssamlinger 800-1200, 2,5 vkt., NTNU høsten 2003
 • Antikkens kultur, 5 vkt., NTNU høsten 2004


Tilleggsutdanning:

 • Lokalhistorie (mellomfag), 10 vkt., Høgskulen i Sogn og Fjordane høst/vår 2006/07
 • Historie, 20 stp., Universitetet i Nordland høsten 2011
 • Slektsgransking, 7,5 stp., Høgskulen i Volda høsten 2015


Bokutgivelser:

 • Slektsgransking med dataveiledning (Orion Forlag 2001, revidert 2004)
 • Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (Orion Forlag 2008)
 • Slektsgransking. Steg for steg med praktiske eksempler (Aschehoug Forlag 2010)
 • Min slekt – nyttige notater og utfyllingsskjema i slektsgransking (Vigmostad & Bjørke 2012)
 • Min slekt – skjemahefte (Vigmostad & Bjørke 2012)
 • A Taste of Norwegian Ancestry (e-bok, egen utgivelse, 2012)
 • Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (Vigmostad & Bjørke 2013)
 • From Norway: A few emigrants from Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag (e-bok, egen utgivelse, 2014)
 • På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgransking (Vigmostad & Bjørke 2015)


Annet:

 • Flere artikler i ulike tidsskrifter om slektsgransking blant annet Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift, Genealogen og Slekt og Data (Slekt og Datas medlemsblad), der hun også har vært datajournalist.
 • En del artikler i Hjemme-PC.
 • Hun har holdt kurs, samt flere foredrag i Norge og USA.
 • Fra september 2010 – desember 2015 – lærer på kurs i Folkeuniversitetet Nettstudier som hun også forfattet.
 • Høsten 2010 – utført slektsgransking for “Wall to Wall” på vegne av “Who do you think you are?”, BBC.
 • Eide og drev i 2011 de to-språkelige e-magasinene Vikingroots og Slektsnytt sammen med tre andre.
 • Høsten 2012 – publiserte to apper for iPhone/iPod/iPad om norsk slektsgransking – NorSlekt (norsk) og NorAnc (engelsk).
 • Haakenstad var fra mars til desember 2012 med i prosjektet Det Digitale Nord (mobil læring via smarttelefon).
 • Høsten 2015 – utført slektsgransking for “Zone3 – A Média” på vegne av “Who do you think you are?”, Canada.
 • Tre sesonger av «Anno» for NRK
 • Haakenstad er også medlem av Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFFO – www.nffo.no), Association of Professional Genealogists (APGen), samt slektsforeninger i Norge.
 • Se også https://www.norwegianancestry.com/about/

Rune Nedrud
Rune Nedrud

Rune Nedrud, AG®

Rune Nedrud har vært aktiv slektsgransker siden 1992, og ble medlem i Norsk Slektshistorisk Forening 5 år senere. Han er også akkreditert slektsforsker AG® hos The International Comission for the Accreditation of Profesional Genealogists.

Varamedlem i NSFs styre 2001-2005, styremedlem 2005–2008, nestformann 2008–2009 og formann fra 2009.

Redaktør for medlemsbladet Genealogen fra høstnummeret 2011.

I kraft av sine verv i NSF har Nedrud representert foreningen på flere nordiske samlinger. Han møter i NORDGEN på vegne av NSF (valgt til leder for NORDGEN-samarbeidet fra 2012), deltar i de svenske Släktforskardagarna og i prosjektet «Oslos befolkning 1624–1814» ledet av Geir K. Berntsen. Nedrud var medlem i hovedkomiteen for Den 31. internasjonale kongress for genealogi og heraldikk, som ble avholdt i Oslo i august 2014.

Nedrud har utarbeidet kursmateriell og holder kurs i NSFs regi, foruten å ta på seg foredragsoppdrag for flere lokale slektshistorielag. Han har dessuten skannet og publisert en rekke eldre bøker på NSFs nettsted Genealogi.no og deltatt i skanningen av «innlånte diplomer» fra Kjeldeskriftavdelingen på Riksarkivet.

Nedrud ble i 2015 medlem av styret til Norgesprosjektet DNA – The Norway DNA Project.

Lærer på slektsgranskerstudiet på Høgskulen i Volda.

Utgivelser:

 • Eidsvollsmennene – Hvem var de?, 2014, bidrag 3 artikler samt forordet.
 • En rekke artikler i Vestoppland Slektshistorielags Tidsskrift.
 • Forskning på slekter i Vardal som bidrag til utgivelsen av boken Slekter på gårder i Vardal og Redalen av Per Braastad, 2008.
 • Artikler, innlegg og ledere i Genealogen (se utvalg nedenfor) og den tidligere formannsbloggen på Genealogi.no
 • Transkribering av kirkebøker for Vestoppland Slektshistorielags hjemmesider og skifteregister for FamilySearch.com
 • Skanning og tilrettelegging av NSFs «Prestearkiv».
 • «Referat fra skandinavisk seminar i Flensburg», Genealogen nr. 2, 2002, s. 44–48.
 • «Sommerturen til Båhuslen», Genealogen nr. 2, 2004: 55.
 • «Om Rist og Ringemuth i april». Rapport fra møte i Europeiske aner», Genealogen nr. 2/2006, s. 53.
 • «Bibliotek – endringer og forbedringer», Genealogen, nr. 1, 2008, s. 42–43.
 • «Malmø 30.–31. august», Genealogen nr. 2, 2008, s. 60.
 • «Publikasjoner på genealogi.no – digitale muligheter og rettighetsspørsmål» (sammen med Carsten Berg Høgenhoff), Genealogen, nr. 1, 2009, s. 5–9.
 • «Per Ingolf Braastad 1912–2008», Genealogen nr. 1, 2009, s. 9.
 • «Europeiske aner: På rundreise i vikingtiden en novemberdag», Genealogen nr. 1/2009, s. 51.
 • «Framover i alle retninger, men mest i den digitale», Genealogen, nr. 2, 2009, s. 4–5.
 • Bidrag til enkeltopplysninger og redigering av segltegninger i boken «Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610» utgitt av NSF i 2010.
 • «Leiermål i Norge og Klara Larsdatters historie», Genealogen, nr. 1, 2012, s. 22–31.
 • «Forsøk på forberedelse av artikkel og innspill til samarbeidsprosjekt. Avskrift av et skifte fra 1703 og et ønske om innspill til mulig senere artikkel i Norsk slektshistorisk tidsskrift. Skiftet på Bøygård i 1703», Genealogen, nr. 1, 2013, s. 65–71.
 • Artiklene «32. Lauritz Weidemann», «34. Anders Lysgaard» og «89. Daniel Petersen» i Bjønnes, Anders (hovedred.). Eidsvollsmennene – Hvem var de?, Oslo: Slektshistorisk Forlag, 2014, s. 88–89, 92–93 og 202–203.
 • Kurshefte til bruk ved kurs i slektsforskning: Innføring i slektsforskning
 • Släktforskning i Norge. Grundprinciper och användning av källor, Solna: Sveriges Släktforskarförbund, 2015. ISBN 9789187676918.
 • «Moderne undervisning i et gammelt fag», Genealogen 1/2016, s. 47–49.
 • «Sikt- og sakefallslister i lens- og amtsregnskapene på 1600-tallet», Genealogen nr. 2/2016, s. 27–32.
 • Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 1. Hadeland, Toten, Vardal, Biri, Valdres, Land. Sikt- og sakefall 1612–1695. Oslo: Slektshistorisk forlag, 2016. ISBN 9788293397052.
 • Regnskapene for Akershus på 1600-tallet. Oppland del 2. Gudbrandsdalen. Sikt- og sakefall 1606–1695. Oslo: Slektshistorisk forlag, 2017. ISBN 9788293397069.

Annet:

Foruten alt arbeidet for NSF arbeider Nedrud med jordebøkene, lensregnskapene og tingbøkene for Hadeland og Toten fogderier i den hensikt å formidle kunnskap om slekter i området i form av nye artikler, bidrar med artikler og materiale til NSFs Slektshistoriewiki og forsøker også innimellom å forske litt på egen slekt.

Medlem blant annet i Vestoppland Slektshistorielag, Romerike Historielag, Toten Historielag, Gudbrandsdal Slektshistorielag, Hedmark Slektshistorielag og Norsk Heraldisk Forening.

Tjenester:

 • Oppdrag fra advokater med å finne arvinger.
 • Hjelpe privatpersoner med å finne slekta si, samt veileder slektsgranskere.
 • Holde foredrag og kurs innen slektsgransking og skriving av faglitteratur, spesielt slektshistorie.