Om oss

Liv Marit Haakenstad
Liv Marit Haakenstad

Liv Marit Haakenstad, AG®

Liv Marit Haakenstad begynte med slektsgransking i 12-årsalderen. Hun er utdannet lektor, med en master i faglitterær skriving. Til daglig jobber hun som slektsforsker og forfatter, og eier og driver firmaet Genit AS.

Liv Marit var den første akkreditert slektsforsker hos The International Commission for the Accreditation of Profesional Genealogists (AG®) bosatt i Norge. Liv Marit er også en velkjent foredragsholder, og har holdt foredrag i Norge, USA og England – blant annet på «Who Do You Think You Are? Live!» og «RootsTech».

Som slektsgransker har Liv Marit ulike oppgaver – alt fra de som trenger hjelp med å sette opp slektstavler til TV-produksjoner som «Who Do You Think You Are?» for BBC og Canada, til «Anno» for NRK. Liv Marit er også forfatter av flere bøker, der de mest kjente er Slektsgranskerens guide til utvandringen 1825-1930 (Vigmostad & Bjørke 2013) og På sporet av familien. Kilder og metoder i slektsgransking (Vigmostad & Bjørke 2015).

Liv Marit tar oppdrag fra advokater og bobestyrere med å finne arvinger, hun tar på seg foredrag og kurs for de som vil skrive faglitteratur – spesielt innen slektshistorie, samt veiledning, foredrag og kurs innen slektsforskning.

Foruten å holde webinarer på Nordic Genealogy, er det Liv Marit som står for produksjon og distribusjon av videoer, samt drifta av hjemmesida til firmaet.

Rune Nedrud
Rune Nedrud

Rune Nedrud, AG®

Rune Nedrud har vært aktiv slektsforsker siden 1992. Han er utdannet ved Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk (NIMA) innen innkjøp, logistikk og lager. Til daglig jobber han som slektsforsker, og eier og driver firmaet Nedrud Genealogy.

Rune ble medlem i Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) i 1997, og i perioden 2009-2020 var han formann i foreningen. Fra høstnummeret 2011 har han også vært redaktør for medlemsbladet Genealogen.

Rune er en akkreditert slektsforsker The International Commission for the Accreditation of Profesional Genealogists (AG®). Rune har siden 2015 sittet i styret til Norgesprosjektet DNA – The Norway DNA Project. Han var også lærer på slektsgranskerstudiet på Høgskulen i Volda. Rune har vært med på flere bokutgivelser, blant annet Eidsvollsmennene – Hvem var de?, 2014, og han er forfatter av Kurshefte til bruk ved kurs i slektsforskning: Innføring i slektsforskning, Regnskapene for Akershus på 1600-tallet i to bind og oversatt boken Slektsforskning med DNA av Peter Sjölund sammen med David W. Howden. Rune har også vært foredragsholder på «RootsTech».

Rune kan tilby assistanse for advokater med å finne arvinger. Han kan også hjelpe privatpersoner med å finne slekta si, samt veilede slektsgranskere. Rune holder foredrag og kurs innen slektsgransking og skriving av slektshistorie.

Rune er gjesteforeleser hos Nordic Genealogy.