Renovering av slektstreet

  • Webinar

Etter hvert som du blir mer erfaren som slektsgransker vil du kanskje ønske å forbedre slektstreet ditt. Du har kanskje mange grener som er hentet fra bygdebøker eller slektstrær på Internett som ikke inneholder kildeinformasjon og som du ikke med sikkerhet vet er riktige.

Ett alternativ for renovering  er å jobbe seg gjennom gren for gren, med utgangspunkt i nåværende slektstre og bygge seg bakover ved å fylle på med manglende kilder, flere etterkommere og muligens noen aner.

Mange slektsprogrammer har mulighet for  at du kan lage en rapport over mangelfulle opplysninger på en person, for eksempel at du ikke har funnet dødsdatoen eller vielsen. Det kan være ungeflokker med store gap mellom barnefødslene og det kan være personer som ikke er konfirmert.

Finnes det grener av familien som bare har forsvunnet? En mulighet er at disse kan ha utvandret til Amerika eller et annet land?

I slike tilfeller kan mange metoder tas i bruk.

Noen nettsteder kan ha kildemateriale som angår dine forfedre og slektninger. Her er noen forslag til hvilke gratissider som bør besøkes på Internett.

Digitalarkivet – www.digitalarkivet.no   

Nasjonalbiblioteket – www.nb.no

FamilySearch – www.familysearch.no

Norsk Slektshistorisk Forening – www.genealogi.no

Wiki-tree (gratis slektstrær) – https://www.wikitree.com/

Mange privatpersoner har også laget nettsider som inneholder kildemateriale fra forskjellige steder i landet.

Når det gjelder renoveringen av slektstreet finnes det en Facebook-side som kan være vel verd å melde seg inn i. Gruppen «Genealogy Do-over» og driftes av Thomas MacEntee, og har over 18500 medlemmer. Siden inneholder også mange filer med innhold som vil hjelpe deg videre i renovasjonsarbeidet. https://www.facebook.com/groups/genealogydoover/

«Genealogy Do-over» finnes også som en egen Youtube-kanal for den som foretrekker å se videoer istedenfor å lese dokumenter og diskusjonstråder på Facebook. Her ligger det noen korte videoer som handler om temaet – https://www.youtube.com/channel/UCIv8oFatO0bvFDBLwcyyofw/videos

Når det gjelder hvordan henvise til kilder og om kildeføring i slektsprogrammer må dette bli et eget webinar senere.